Kontakt


Kontakt


Kontakt: edytorstwoliterackie@ujk.edu.pl

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce

ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

tel. (41) 349-7120